Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ծախսերը

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Ծախսեր-2018-2-րդ եռամսյակ


Ազդարարման համակարգի պատասխանատու

Posted by: | Posted on: Հունիսի 29, 2018

Դիլանյան  Վռամ

հեռ.  094927432

Տնօրենի  29.06.2018թ-ի  թիվ  15  հրաման


Դպրոցի ընդունելության և փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

Ընդունելություն


Աշակերտների փաստացի թիվը ըստ դասարանների

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ


Լիցենզիա-նախարարի հրաման

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

նախարար-հրաման


Լիցենզիա հիմնական-<> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ


Լիցենզիա միջնակարգ-<> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ


Լիցենզիա-տարրական- <> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱՐՐԱԿԱՆ


<> ՊՈԱԿ-ի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի ծախսերը

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 9, 2018

Ծախսեր-2018 1-ին եռամսյակ


Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի 2017թ-ի 3-րդ եռամսյակի ծախսերը

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 18, 2017

Ծախսեր 3-րդ եռամսյակ-2017թ.