Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի 2018թ-ի նախահաշիվը

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 22, 2018

Նախահաշիվ 2018


Ծախսեր 3-րդ եռամսյակ-<> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 5, 2018

Ծախսեր-2018-3-րդ եռամսյակ


Զույգաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի 2-րդ եռամսյակի ծախսերը

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 6, 2018

Ծախսեր-2018-2-րդ եռամսյակ


Դպրոցի ընդունելության և փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույց

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

Ընդունելություն


Աշակերտների փաստացի թիվը ըստ դասարանների

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ


Լիցենզիա-նախարարի հրաման

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

նախարար-հրաման


Լիցենզիա հիմնական-<> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ


Լիցենզիա միջնակարգ-<> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ


Լիցենզիա-տարրական- <> ՊՈԱԿ

Posted by: | Posted on: Հունիսի 26, 2018

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱՐՐԱԿԱՆ


<> ՊՈԱԿ-ի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի ծախսերը

Posted by: | Posted on: Ապրիլի 9, 2018

Ծախսեր-2018 1-ին եռամսյակ